סרטונים

בית חב"ד דרמסלה, צפון הודו שנת ה'תשע"ב
בית חב"ד דרמסלה, צפון הודו, שנת ה'תשס"א שלוחי הרבי בקצה העולם
בית חב"ד דרמסלה ה'תשע"ג

Chabad Dharamsala 2018