נע בשמחה – הקורס בתנועה על פי סוד האותיות

חשיבה הוליסטית ממקורותינו:

הרמב"ם, המורה והרופא הדגול, כותב בספרו:
" הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימים … עוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ומעיו רפין אין חולי בא עליו וכחו מתחזק…"
רוב שיטות התנועה וההתעמלות המוכרות כיום בעולם הינן במקרה הטוב חסרות זיקה רוחנית. במקרה הפחות טוב מקורן של שיטות אלו הוא בדתות והשקפות המזיקות לנפש וגוף האדם בכלל ואסורות על פי ההלכה היהודית.
כדי לתת מענה לצורך לחבר בין הגוף והנפש, הנשימה, הכוונה והתנועה יצרנו בהדרכתו ועידודו של הרב יצחק גינזבורג שליט"א סדרת תנועות ונשימות המסודרות ומכוונות על פי אותיות האלף-בית.
לכל אות יש כמה אפיונים כמו צורה, צליל, אנרגיה המיוחדת לה ועוד. סדרת התנועות מיועדות להעמקת הקשר בין הגוף לנפש, זרימה והרמוניה בין האברים, הרפיה ושמירה על גמישות וכושר.
התוכן הרוחני מבוסס על ספרות הקבלה והחסידות ובפרט ספרו של הרב יצחק גינזבורג – "סוד אותיות לשון הקודש".

קהל היעד:

קורס זה מועבר בקבוצות נפרדות לגברים ונשים. התרגול נעשה באולם על גבי מזרוני תרגול אישיים. הקורס מיועד למי שרוצה לעבוד עם הגוף ודרך הגוף. להעמיק את הקשר בין התנועה לכוונה הפנימית. לקבל סדרת תרגילים אותה אפשר ליישם בבית ובחוץ.

מבנה ותוכן הקורס:

שמונה מפגשים של שעתים כל אחד, כולל לימוד עיוני של כשעה ורבע, אתנחתא, תרגול מעשי של כחצי שעה.
במהלך הקורס אנו עוברים על כל אות. לומדים את משמעותה הנפשית והרוחנית ומתרגלים את התנועה והנשימה השייכות אליה. בהדרגה, נוצר רצף של תנועות וכוונות- מדיטציה תוך כדי תנועה. בסופו של דבר התלמידים יוצאים עם מערכת שלמה של תנועות הפורטות על מיתרי הנפש, מבריאות ומגמישות את יכולת ההבעה שלנו ובוודאי תורמות לבריאות הגופנית לאורך ימים ושנים טובות.

הרשמה:

למועדי הקורסים הקרובים ולפרטים נוספים נא מלאו את הטופס ונחזור אליכם.