אני מודה לה׳ על מזלי, ושמח להרים תרומה עבור ההוצאות הכבדות

$180.00